Prodecan

Prof.dr.ing. Eduard MINCIUC

Responsabil cu managementul academic

Note de comandă, formații de studii, planuri de învățământ, echivalări, repartizare studenți anul II, raportare date statistice și finațare de bază, secretariat

eduard.minciuc@upb.ro
Eduard MINCIUC

Scurtă biografie

Domnul Eduard MINCIUC este prodecan al Facultăţii de Energetică responsabil cu managementul academic. Activităţile specifice postului, pe care le desfăşoară domnul prodecan Minciuc, includ următoarele: elaborare de documente legate de procesul de învăţământ, legătura cu studneţii pe diverse probleme de învăţământ, coordonarea activităţii secretariatului facultăţii, elaborare documente raportare legate de procesul de învăţământ, etc.

Prof. dr. ing. Eduard MINCIUC îşi desfăşoară activitatea didactică în departamentul Producere şi Utilizare a Energiei din cadrul Facultăţii de Energetică. Domnul Minciuc este şi conducător de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale de Energetică. Principalele domenii de interes, didactice şi de cercetare a domnului Minciuc, sunt următoarele: producerea combinată de energie, alimentarea centralizată cu energie termică, eficienţă energetică, audit energetic, utilizarea surselor regenerabile pentru producerea de energie, impactul sectorului energetic asupra mediului. Activitatea didactică şi de cercetare a domnului Minciuc s-a materializat în 14 cărţi/capitole din cărţi, peste 100 de articole în reviste şi la conferinţe, peste 60 de proiecte de cercetare şi studii tehnice.

Pe lângă activitatea didactică şi de cercetare domnul Minciuc are şi o activitate de consultanţă în domeniul energiei pentru diverse entităţi naţionale şi internaţionale, printre care: formator ANRE pentru auditori şi manageri energetici, membru a Working Group 3 “Flexible Generation” of European Technology and Innovation Platform-Smart Networks for Energy Transition (ETIP-SNET).