Director de departament

Prof.dr.ing. Cristian Florian DINCĂ

cristian.dinca@upb.ro
Cristian Florian DINCĂ

Scurtă biografie

Cristian Florian Dincă este, din 2018, Profesor abilitat la Universitatea Politehnica din București – Facultatea de Energetica – Departamentul de Producere şi Utilizare a Energiei.

Principalele domenii de cercetare ale sale sunt:

  • Procese de conversie a energiei;
  • Proiectarea și integrarea proceselor;
  • Captarea, utilizarea și stocarea carbonului (CCUS);
  • Tehnologii curate de utilizare a cărbunelui;
  • Surse regenerabile de energie;
  • Evaluări de mediu;
  • Analiza ciclului de Viaţă (ACV).

Cristian Dincă este implicat în predarea următoarelor discipline academice: „Surse regenerabile de energie”, „Tehnologii pentru captarea CO2”, „Energie regenerabilă, scenarii energetice și protecția climei”, „Energie și mediu” și „Analiza de mediu a procesele energetice ”.

Este autor sau coautor al diferitelor publicații: 10 cărți, 89 de lucrări științifice (ISI - Hirsch index: 11; Scopus – Hirsch index: 13; Google – Hirsch index: 15).

El coordonează mai multe proiecte naționale și internaționale în domeniile menționate mai sus. De asemenea, este evaluator științific pentru reviste internaționale precum Energy Policy; Journal of Cleaner Production International Journal of Hydrogen Energy; International Journal of Greenhouse Gas Control; Energy; Industrial & Engineering Chemistry Research; Environmental Science & Technology; Energy & Fuels; International Journal of Environmental and Pollution; Applied Thermal Engineering etc.. Este responsabil al laboratoarelor: „Tehnologii de captare CO2”, şi „Analize de mediu a proceselor energetice”. Este responsabil al masterului Energy Engineering.