Prodecan

Conf.dr.ing. Constantin IONESCU

Responsabil cu managementul calității, managementul administrativ și comunicare

Elaborarea documentelor și rapoartelor AQ, inițierea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii, evaluarea cadrelor didactice, concursuri posturi didactice, protecția muncii, baza materială, pagina web și transformare digitală, materiale promoționale facultate

ionescu.constantin@upb.ro
Constantin IONESCU

Scurtă biografie

Conf.dr.ing. Constatin IONESCU a absolvit Universitatea POLITEHNICA din București, Facultatea de Energetică, Specializarea Energetică Industrială, în 2002.

În anul 2008 a obținut titlul de Doctor în Energetică de la Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon și Universitatea POLITEHNICA din București cu teza „Studiul experimental și teoretic al curgerii și transferului termic al unui purtător de frig bifazic printr-un canal rectangular de tipul schimbător de căldură cu plăci”. În anul 2013 a absolvit studiile postdoctorale în domeniul Inginerie Energetică, în cadrul Universității Politehnica din București, cu lucrarea „Sisteme hibride de utilizare a energiei regenerabile pentru case cu consum redus de energie”.

Și-a început activitatea academică și de cercetare în anul 2002, în cadrul Facultății de Energetică a UPB, în Departamentul de Producere și Utilizare a Energiei. Domeniile sale de competență sunt: transfer de căldură și masă, echipamente și instalații termice, echipamente termoenergetice, eficiență energetică în clădiri, surse regenerabile de energie, simularea dinamică a proceselor termice.

Experiența acumulată în activitatea didactică și de cercetare s-a materializat în peste 45 articole științifice, capitole în 6 cărți de specialitate și participarea în 20 proiecte naționale și internaționale de cercetare și educaționale.

Este responsabilul laboratorului didactic de Echipamente și Instalații Termice, precum și al laboratorului de cercetare Surse și Tehnologii Geotermale din cadrul Institutului CAPMUS. Este de asemenea co-responsabil al Laboratorului de Eficiență Energetică din CAMPUS.

Începând cu anul 2012 este prodecan al Facultății de Energetică iar din 2016 este responsabilul programului de masterat Surse Regenerabile de Energie.